BEYANNAME SORGULAMA Açılan tüm ihracat beyannamelerinin vedop takipleri firmamız tarafından yapılarak, fiili olarak ihracı kesinleşmiş olan beyannameler müşterilerimize otomatik bilgi sistemi ile anlık olarak bildirilmektedir. Bu işlemler muhasebe departmanlarının doğru ve gerçek beyanda bulunmasına imkan sağlamaktadır.
  • Beyanname Sorgulama: Beyanname durumu hakkında bilgi vermektedir.
  • VEDOP Durumu: Beyanname kapanma tarihi ile birlikte VEDOP sistemine aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi vermektedir.
  • AZO Drurmu: Beyannamenin AZO sistemine aktarılıp aktarılmadığı konsunda bilgi vermektedir.
  • Çıktı Seri No: Beyannamenin Çık Seri Numarası göstermeketedir.