Gümrükleme birçok kapsama alanına sahiptir. İthalat,İhracat, Antrepo, Serbest Bölge İşlemleri Posta Gümrük Hızlı Kargo İşlemleri Dış Ticaret Mevzuat Gtip Danışmanlık Teminat Mektubu Çözümleri Vb, alanlarda müşteri talep & ihtiyaçlarına göre operasyonel çözümler sunulmaktadır.

İthalat İhracat Antrepo Serbest Bölge İşlemleri

 • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
 • Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi.
 • Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi.
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması.
 • Ordinonun alınması.
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi.
 • Nakliyat Sigorta Poliçesi.
 • Küşat yapılması.
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması.
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.
 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV.
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, EUR-1 menşe şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması.
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması.
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi.
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması.
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi.
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi.
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması.
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.
 • PTT Posta gümrükleme işlemleri
 • İthalat (serbest dolaşıma giriş) rejimine konu gümrükleme işlemleri
 • İhracat rejimine konu gümrükleme işlemleri
 • Transit rejimine konu gümrükleme işlemleri
 • Dâhilde işleme rejimine konu gümrükleme işlemleri
 • Hariçte işleme rejimine konu gümrükleme işlemleri
 • Geçici ithalat rejimine konu gümrükleme işlemleri
 • Antrepo rejimine konu gümrükleme işlemleri
 • Serbest bölge gümrükleme işlemleri
 • Elektronik anlık bilgilendirme sistemi
 • Lojistik ve depolama organizasyon işlemleri
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • 4458 sayılı kanuna konu tüm gümrükleme işlemleri için gerekli izinlerin alımı